LIÊN HỆ 1

Nhà máy Việt Nam:

CÔNG TY THHH PHÁT TRIỂN NEO-NEON VIETNAM

NEO-NEON VIET NAM DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Add      : Gia Le Industrial Zone, Dong Hung, Thai Binh, Vietnam
Tel       : (84)-363-568-275
Hotline  :  0985 90 99 54  (Mr Hiệp - phụ trách kinh doanh nội địa)
E-mail  : vnsales01@neo-neon.com


Neo-Neon Quốc tế:

Neo-Neon LED Lighting Intenational Ltd

ADRESS:Gong He Town, He Shan City, Guang Dong, China.
Tel:(86)750-8300941
Fax:(86)750-8300940
E-mail:sales@neo-neon.com